Braco-Sunce-Istina-Mi
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Sv.Ar. Mihajlo

Stranica 4 / 4. Previous  1, 2, 3, 4

Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:24 am

Rudolf Štajner - Arhangel Mihael, Kralj Artur i Sveti Gral
… Predavanja koja su ovde izložena jasno stavljaju do znanja da je u našoj epohi impuls bića​​ poznat u hrišćanskoj terminologiji kao Arhangel Mihael odgovoran za duhovno vođstvo civilizacije. Vođstvo duhovnog života Mihaela – ako ga možemo tako nazvati – počelo je 1870. godine, a njemu je prethodilo, kao što sam već ranije pominjao, doba Gabriela. Sada ću reći nekoliko reči o aspektima Mihaelovog vladarstva.

 
Rudolf Štajner

 
Arhangel Mihael, Kralj Artur i Sveti Gral

 
(GA 240)

Iz Ezoterna promatranja karmičkih veza VI

Torquay, 21. August 1924.


Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 X10065344710751553650

 
Slika 1.

Slika na podu, Arhangel Mihael se bori protiv Zmaja, Kajzer Vilhem Memorijalna Crkva.

Arhangel Mihael je prema jevrejskim spisima najbliži Gospodu, a njegovo ime znači “Nalik Bogu.”

U Knjizi Otkrovenja se kaže da će u završnoj bici Mihael predvoditi Božije trupe protiv Zmaja i njegovih Anđela.

… Predavanja koja su ovde izložena jasno stavljaju do znanja da je u našoj epohi impuls bića​​ poznat u hrišćanskoj terminologiji kao Arhangel Mihael odgovoran za duhovno vođstvo civilizacije. Vođstvo duhovnog života Mihaela – ako ga možemo tako nazvati – počelo je 1870. godine, a njemu je prethodilo, kao što sam već ranije pominjao, doba Gabriela. Sada ću reći nekoliko reči o aspektima Mihaelovog vladarstva.

Kad god Mihael šalje svoje impulse u ljudsku zemaljsku evoluciju, donosilac je Sunčevih snaga, duhovnih snaga Sunca. Ovo se povezuje s činjenicom da tokom budne svesti ljudska bića primaju ove Sunčeve–snage u svoje fizičko i etersko telo. Mihaelovo vladarstvo – koje je počelo ne baš tako davno i koje će trajati još tri do četiri veka – označava da kosmičke sile Sunca prodiru pravo u ljudsko fizičko i etersko telo. Ovde se moramo pitati: kakve vrste snage, kakve vrste impulsa su ove kosmičke Sunčeve–snage?

Mihael je u suštini Sunčev Duh. To je Duh koji ima zadatak da u našoj epohi dovede do dubljeg, više ezoterijskoj razumevanja hrišćanskih istina. Hrist dolazi sa Sunca. Hristos, Sunčevo Biće, prebivao je na Zemlji u telu Isusa i od tada živi u natčulnoj zajednici sveta ljudskih bića, ali pre nego što se celokupna Misterija povezana s Hristom bude mogla otkriti duši, čovečanstvo mora postati dovoljno zrelo. Ovo neophodno produbljivanje volje u velikoj meri mora biti postignuto tokom sadašnjeg Mihaelovog doba.

Dok Sunčeve snage deluju na Zemlji one su uvek povezane s impulsom koji teče u zemaljsku civilizaciju kao ulivajući talas intelektualnosti, jer u našoj oblasti postojanja svako ljudsko biće i svet u celini na putu svog razvoja poseduje intelektualnost ili inteligenciju koja ima svoje poreklo na Suncu. Sunce je izvor intelektualnog života koji deluje u službi Duha.

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:25 am

Danas, izgovaranje ove istine može izazvati određeni unutrašnji otpor, jer ljudi s pravom ne cene previše intelekt u sadašnjem obliku. Oni što imaju bilo kakvo stvarno razumevanje duhovnog života neće smatrati dragocenim intelektualnost koja preovlađuje u savremenom dobu. Današnji čovek gomila apstraktne i formalne ideje i koncepe u svom umu koje su potpuno udaljene od stvarnog života. U poređenju sa toplim, blistavim pulsirajućim životom koji teče kroz svet i čoveka, ove ideje su hladne, suve i jalove.
Što se tiče inteligencije, ovo se odnosi samo na sadašnje vreme, jer živimo u veoma ranom periodu Mihaelovog doba, a ono što trenutno posedujemo kao inteligenciju se tek počelo razvijati u opštoj ljudskoj svesti. Vremenom će ova inteligencija zadobiti sasvim drugačiji karakter. Da bi shvatili kako se priroda inteligencije menja tokom ljudske evolucije, podsetimo se srednjovekovne hrišćanske filosofije i Tome Akvinskog koji i dalje govori o Bićima, “Inteligencijama” što naseljavaju zvezde. Za razliku od materijalističkog pogleda koji danas vlada u svetu, mi takođe smatramo da su zvezde kolonije duhovnih Bića. Ovo izgleda čudno i udaljeno, daleko od shvatanja modernog ljudskog bića koji ni izdaleka nema nagoveštaj da gledajući u zvezde gleda u Bića koja su na određeni način povezana s njegovim životom i da ona naseljavaju zvezde baš kao što mi naseljavamo našu Zemlju. U trinaestom veku, kada je Toma Akvinski govorio o Bićima u zvezdama on je dodelio svakoj zvezdi jedno Biće, u istom smislu, kao što se čitavo zemaljsko čovečanstvo može posmatrati kao jedna celina ako bi se Zemlja posmatrala s nekog udaljenog nebeskog tela. Takođe, znamo da bi se zvezde trebalo posmatrati kao kolonije Bića u kosmosu. Toma Akvinski nije govorio o specifičnim Bićima ili brojevima Bića koja nastanjuju zvezde, ali kada se pozvao na “Inteligencije” zvezda ovaj autoritet srednjovekovne hrišćanske doktrine je nastavio tradiciju koja je u to vreme već odumirala. Ovo je pokazatelj da je ono što se danas smatra pojmom “Inteligencija”, nekada bilo nešto sasvim drugo.
U vrlo davna vremena ljudska bića nisu proizvodila misli sama od sebe, kada su mislili o stvarima sveta njihove misli nisu bile proizvod sopstvenih unutrašnjih aktivnosti. Sposobnost mišljenja, kao sopstvena aktivnost formiranja misli se u potpunosti razvila u petnaestom veku, od vremena stupanja Duše Svesti u evoluciju čovečanstva. U starijim, pre–hrišćanskim vremenima, ljudima nikada ne bi palo na pamet da veruju da sami stvaraju sopstvene misli, oni nisu osećali da sami oblikuju sopstvene misli, već su radije verovali da su njihove misli otkrovenja – potekla od stvari sveta. Osećali su: Inteligencija je univerzalna, kosmička, sadržana je u stvarima sveta, Inteligentni–sadržaj, misaoni–sadržaj stvari se opaža, kao što se opažaju boje, svet je pun Inteligencije, prožet je Inteligencijom. Tokom svoje evolucije, čovečanstvo je steklo kapljicu Inteligencije koja se širila duž širokog univerzuma. Takva je bila koncepcija Inteligencije u drevnim vremenima.

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:25 am

I tako, ljudska bića su sve vreme bila svesna da su im misli bile otkrovenje, u njima su bile inspiracija. Ljudi su Inteligenciju pripisivali samom univerzumu, a nikako sebi. Kroz vekove, namesnik Kosmičke Inteligencije koja kao svetlost struji po vaskolikom svetu postao je Duh po imenu Mihael. Mihael je Vladar Kosmičke Inteligencije. Ali nakon Golgotskog Misterija nešto od dubokog značaja, što je zauzimalo mesto u Mihaelovom upravljanju Kosmičkom Inteligencijom, postepeno je otpalo od njega. Od početka Zemljinog perioda Mihael je upravljao Kosmičkom Inteligencijom. Pa i u vreme Aleksandra Velikog i Aristotela dok su ljudska bića bila svesna misli – to jest, sadržaja Inteligencije unutar njih – oni nisu smatrali ove misli svojim, samostvorenim mislima: već su osećali da su im misli bile otkrivene kroz Mihaelove moći, iako je u paganskom dobu Mihaelovo Biće bilo poznato pod drugim imenom. Ovaj misaoni–sadržaj je postepeno otpao od Mihaela. Ako pogledamo u duhovni svet tada možemo videti da se oko osmog veka nove ere dogodilo spuštanje Inteligencije sa Sunca na Zemlju. U devetom veku ljudi su već počeli kao preteče onih koji će doći kasnije, razvijati sopstvenu, ličnu inteligenciju. Tada je Inteligencija počela puštati svoje korene unutar duše individualnog ljudskog bića. Gledajući dole sa Sunca na Zemlju, Mihael i njegovi domaćini su mogli reći: “Ono što smo sprovodili kroz eone vremenom je palo daleko od nas, strujalo je naniže i sada se može naći u ljudskim dušama na Zemlji”. Takav osećaj i raspoloženje preovlađuje u Mihaelovoj zajednici na Suncu.
Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 X10065344710919629369
 
Slika 2.
Arhangel Mihael i Đavo u centralnom delu fontane Svetog Mihaela, sa strane su dva Zmaja koja bljuju Vatrenu–Vodu, Pariz. Ova fontana je izgrađena između 1858–1860. godine tokom Drugog Francuskog Carstva, njen arhitekta je bio Žan Antoan Gabriel Devo.

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:26 am

U doba Aleksandra Velikog i nekoliko vekova ranije, Mihael je vršio svoju prethodnu zemaljsku vlast. U vreme Golgotskog Misterija, Mihael i njegova vojska bili su u sunčevoj sferi odakle su bili svedoci Hristovog odlaska sa Sunca na Zemlju, oni nisu bili, ta se tako izrazimo, kao oni što su bili dole, svedoci Hristovog dolaska na Zemlju. Mihael i njegovi domaćini bili su svedoci Hristovog odlaska sa Sunca i istovremeno su videli da je njihova vlast nad Inteligencijom postepeno počela ispadati iz njihovih ruku. Nakon Golgotskog Misterija tok razvoja je kao što sledi: Hristos je došao na Zemlju i živi ujedinjen s njom. Do osmog ili devetog veka Inteligencija je postepeno tonula dole na Zemlju, a ljudi su počeli pripisivati ono što se zove znanje – ono što se odvija u njihovim mislima – sopstvenoj, ličnoj inteligenciji.
Mihael je video da se ono što je bilo pod upravom Eona sada može pronaći u ljudskim dušama. I tako je Mihaelova zajednica shvatila: “Tokom našeg sledećeg vladarstva – koje će početi u poslednjoj trećini devetnaestog veka – kada će se naši impulsi još jednom preliti u zemaljsku civilizaciju, moraćemo na Zemlji potražiti Inteligenciju koja potiče s Nebesa, tako da ćemo još jednom moći upravljati – ali sada u ljudskim srcima i dušama – onim, što smo Eonima upravljali sa Sunca.” Na ovaj se način Mihaelova zajednica spremala da pronađe u ljudskim srcima ono što je otpalo iz njihovih ruku i što je pod uticajem Golgotskog Misterija krenulo putem, mada postepeno, s Nebesa na Zemlju.
Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 X10065344710945176783
 
Slika 3.
Arhangel Mihael nadgleda karmu čovečanstva. Nosilac Kosmičke Inteligencije.

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:26 am

Sada ću ukratko ukazati na to kako su Mihael i njegovi domaćini težili da počev od sadašnjeg Mihaelovog doba, ponovo uhvate Inteligenciju koja je pala daleko od njih s Nebesa. Od sada pa na dalje, Mihael koji se sa Sunca borio za one na Zemlji što su videli Duhovno u kosmosu želi uspostaviti svoju tvrđavu u srcima i u dušama zemaljskih, ljudskih bića. Ovo počinje u našem dobu. Hrišćanstvo će biti vođeno u oblast dubljih istina pošto će se razumevanje Hrista kao Sunčevog Bića pojaviti u čovečanstvu uz pomoć Mihaela, Sunčevog Duha, koji je uvek vladao matricom Inteligencije, kojom sada više ne može upravljati u kosmosu, ali želi, da u budućnosti, njome ponovo upravlja kroz srca ljudskih bića.
U potrazi da otkriju poreklo i izvor Inteligencije u kakvom god obliku ona može biti otkrivena, ljudi danas gledaju na ljudske glave, jer pošto je sišla s Nebesa na Zemlju, Inteligencija tka unutar ljudskih duša a manifestuje se kroz glavu. Ovo nije bio slučaj u vreme kada su ljudska bića težila za Inteligencijom ili suštinom Inteligencije kao za otkrovenjem iz Kosmosa. U ranijim epohama ljudi su težili Inteligenciji, ne putem razvijanja sposobnosti glave, već potragom za Inspiracijom koju su im davale kosmičke snage.
Primer kako je čovečanstvo u ranijim vremenima tražilo kosmičku Inteligenciju na način kojim se to danas više ne traži može se naći kada se stoji, kao što smo mi bili u stanju da to učinimo prošle nedelje, na tom mestu u Tintagelu koje je nekada bilo mesto Dvorca kralja Artura, na mestu gde Artur i njegovih dvanaest saputnika ostvaruju snagu od dalekosežnog značaja za Evropu.
Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 X10065344711018564391
 
Slika 4.
Dvorac Kralja Artura na Tintangel brdu, Kornvel, autor slike je Tomas Moran, odbjavljena je 1910. godine.
“Nakon što smo stigli u hotel, dugi sumrak mi je omogućio da razmišljam o čudesnoj lepoti okoline i da istražujem ruševine
dvorca, čuvenog u pesmama i pričama. Spuštali smo se niz visoki rt, iznad koga stoji hotel na nivou plavičastog morskog ulaza.
Ova scena oličena je na majstorski način na slici gospodina Morana, gde su veoma visoke hridi krunisane ostacima fragmentarnih ruševina koje se naziru daleko iznad nas. Odsečen put na ivici litice vodi do nesigurnog visećeg mosta – što vodi preko provalije,
 još uži i strmiji put grli lice provalije na suprotnoj strani i vodi do teških hrastovih vrata. Ova vrata, za koja mi je stari domar u
vikendici ispod dao ključ, otvara pretpostavljenu lokaciju dvorca Kralja Artura. U dvorcu je ostalo samo nekoliko usamljenih
znakova Masonerije, i to pre iz kasnijeg perioda, nego iz vremena rane Britanije. Mesto je usamljeno i prilično neplodno,
na strminama ima malo busenja na kojima mirno pase stado ovaca. Bio sam sasvim sam i nije bilo drugih posetilaca do kasno,
jer su moji saputnici odustali od puta pre nego što je počeo proklizavajući uspon, a ja sam tada u svojoj Imaginaciji nastojao
 da rekonstruišem dvorac onako kako je tamo stajao u danima Kralja Artura. U mojoj svesti su počele bujno da oživljavaju stare
priče u tom usamljenom sumračnom satu! Legenda izjavljuje: ovde je nekada bio dvor mudrog i besprekornog Kralja Artura
koji je okupio oko sebe cvet Viteštva, ovde je bio nepobediv za sve napade spolja, ali je njegova vlast slomljena
nevernošću i sramotom njegovih sopstvenih sledbenika – vitezova…”

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:26 am

Iz brojnih istorijskih dokumenata nije lako oformiti pravu sliku o zadatku i misiji kralja Artura i njegovog okruglog stola. Ovo međutim, postaje moguće, kada se stoji na stvarnoj lokaciji dvorca i kad se okom duha zagleda nad potezom mora što stoji između hridina koje kao da su rascepljene na dva dela. Tu se u relativno kratkom vremenskom periodu može zapaziti sjajna igra svetlosti i vazduha, igra elementalnih duhova koji žive u svetlosti i vazduhu. Može se videti kako duhovna bića struje na zemlju u Sunčevim zracima, može se videti kako se ogledaju u blistavim kišnim kapima, može se videti da se ono što potpada pod uticaj zemaljske gravitacije pojavljuje u vazduhu kao gusta duhovna bića vazduha. Pa ipak, kada kiša prestane i sunčevi zraci počnu strujati kroz čist vazduh, tada se vidi povezanost elementalnih duhova na sasvim drugačiji način. Postoji svedok delovanja Sunca u zemaljskoj supstanci, koji vidi sve to sa mesta kao što je ovo, ispunjeno nekom vrstom paganske “pobožnosti”– ne hrišćanske, već paganske pobožnosti, što je nešto sasvim drugo. Paganska pobožnost je predaja srca brojnim spiritualnim bićima koja rade u procesima prirode.
U uslovima savremenog društvenog života ljudi uopšteno govoreći nisu u mogućnosti da shvate smisao procesa što dolaze do izražaja u igri prirodnih sila. U te stvari može se prodreti isključivo intiutivnim znanjem, ali morate razumeti da svako duhovno dostignuće zavisi od nekih suštinskih i temeljnih uslova. U primeru koje sam dao jutros da bi ilustrovao način kako znanje o materijalnim fenomenina mora biti unapređeno i prošireno, govorio sam o prožimanju, samo–usklađivanju karme dva ljudska bića kao jednog od neophodnih faktora. (Pogledajte Štajnerovo delo, Istinit i lažni put Duhovnog Istraživanja, predavanje X.) U tim danima, Kralju Arturu i onima okolo njega bili su potrebni posebni uslovi da bi se duhovnost tako čudesno otkrila i rodila i da bi pomoću mora mogla teći u njihove misije i njihove zadatke.

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:27 am

Uzajamna igra između osunčanog vazduha i žuborastih, penastih talasa nastavlja se do današnjih dana. Preko mora i stenovitih hridina na ovom mestu priroda je i dalje na poseban način oživljena duhom. U prirodi, održavanje rada duhovnih sila je izvan snaga bilo kog pojedinca. Za to je neophodna grupa. Jedan od njih je sebe osećao predstavnikom Sunca, centrom, čiji su dvanaest drugova obučeni tako da po svom temperamentu, sklonostima i manirima, svi zajedno formiraju dvanaestostruku celinu: dvanaest pojedinaca su grupisani okolo centra, kao što su zodijačka sazvežđa grupisana oko Sunca. Takav je bio okrugli sto: Kralj Artur je bio u sredini, okružen dvanaestoricom, a iznad svakog od njih je prikazan zodijački simbol, što ukazuje na poseban kosmički uticaj s kojim je svaki od njih bio povezan. S ovog mesta izviru civilizacijske sile i teku u Evropu. Ovde su Kralj Artur i njegovih Dvanaest Vitezova uvukli u sebe snagu iz Sunca da bi ih ta snaga nosila na njihovim moćnim ekspedicijama kroz Evropu u borbi s divljim demonskin silama koje i dalje dominiraju u velikoj masi stanovništva, i pomogla im da ih proteraju od ljudskih bića. Pod vođstvom Kralja Artura, njih Dvanaest su se borili za spoljašnju civilizaciju.
Da bi se razumelo šta su dvanaestorica mislili o sebi i svojoj misiji morali bi imati na umu da u drevnim vremenima ljudi nisu tvrdili da je inteligencija njihova. Oni nisu govorili: Ja sam formiram svoje misli, moje misli koje su pune inteligencije su moje. Ljudi su doživljavali Inteligenciju kao Inteligencijuotkrovenja i tragali su za otkrovenjem formirajući grupu poput one koju sam opisao – grupu od dvanaest ili trinaest, a upravo na ovom mestu su upijali inteligenciju koja im je omogućila da daju pravac i definiciju impulsu što treba da se ulije u civilizaciju. Ova grupa je osećala da treba da izvede dela u službi Moći poznatoj u hrišćansko–jevrejskoj terminologiji kao Mihael. Celokupna konfiguracija dvorca u Tintagelu ukazuje da su dvanaestorica pod vođstvom Kralja Artura u svojoj suštini bila Mihaelova zajednica koja je pripadala dobu kada je Mihael još uvek upravljao Kosmičkom Inteligencijom.

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:27 am

Ova zajednica je delovala duže od bilo koje druge da bi osigurala da Mihael zadrži svoju vlast nad Kosmičkom Inteligencijom. Čak i danas u ruševinama Dvorca Kralja Artura, Akaša Hronika i dalje čuva sliku kamenja koje je palo sa te, jednom silne kapije, a to palo kamenje postaje slika pada Kosmičke Inteligencije, onako kako je ona ispala iz Mihaelovih ruku u umove i srca ljudskih bića.
Arturovsko Mihaelova struja ima svoj polarički kontrast u Gralskoj struji o kome govori Legenda o Parsifalu. (Rudolf Štajner, Hristos i duhovna Reč. Potraga za svetim Gralom.) Ova druga struja nastaje tamo, gde je unutrašnjiji oblik hrišćanstva našao svoje mesto. I u Gralskoj struji takođe imamodvanaestoricu oko jednog, ali se sada uzima u obzir činjenica da Inteligencija – Inteligencijom ispunjene misli – više ne teku kao otkrovenje s Nebesa na Zemlju. Ono što sada teče dole izgleda, kada uporedimo sa zemaljskim mislima, kao “čista luda”, Parsifal. Gralska Struja shvata da se Inteligencija sada mora tražiti samo u zemaljskoj sferi. Tu na severu, stoji Dvorac Kralja Artura, na mestu gde su ljudska bića još uvek bila okrenuta Kosmičkoj Inteligenciji i nastojala da Inteligenciju koja pripada univerzumu usade u zemaljsku civilizaciju. A dalje na jugu, stoji drugi dvorac, Gralski Dvorac, tamo gde Inteligencija više nije izvučena iz Nebesa, tamo gde se shvata da ono što je mudrost pred čovečanstvom je ludost pred Bogom i da je ono što je mudrost pred Bogom ludost pred ljudima. Impuls koji polazi iz ovog drugog zamka na jugu, nastoji da prožme Inteligenciju koja više nije Kosmička Inteligencija.
 
Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 X10065344711064970444
 
Slika 5.
Poznat kao artefakt “Vinčesterski okrugli sto”, u Engleskoj, veliki sto visi na Vinčester Dvorcu na kome su ispisana
 imena vitezova s dvora Artura, ovaj sto je verovatno bio napravljen za potrebe turnira Okruglog StolaPostojeće oslikavanje stola
 je iz kasnijeg perioda, učinjeno po nalogu Henrija VIII, kralja Engleske, za prijem Svetog Rimskog Imperatorskog Cara Karla V koji
je bio u poseti 1522. godine. U središtu na Arturovom mestu, iznad Tudorove ruže, prikazan je Henri. “Gravura zapadnog fronta Katedrale Laon u Francuskoj, Katrinin–Točak ili ruža, prozor, ima dvanaest stubova ili radijusa koji predstavljaju znake Zodijaka i potomci su proslavljenog centra ili otvarajuće ruže – Sunca, početka svih stvari. Okrugli Sto Kralja Artura u svome centru prikazuje razapetu Ružu. U tablicama, naizmenično sa vezivanjem čvorova Reda Podvezice – “Najplemenitijeg Reda”, koji je prvobitno bio posvećen, koliko je upamćeno, Devici Mariji – mikrokosmička, minijatura Okruglog Stola Kralja Artura postaje pojedinačni ženski disk ili organ,
uvećavajući ili nestajući, negativan ili u cvetanju, pozitivan ili prirodan, naizmenično crveni i beli, kao Ruža Sveta: Rosamond,
Rosa mundi. Kao opravdanje za ovo naše objašnjenje o poreklu Reda Podvezice ovde ćemo izneti sam moto ovog prinčevskog Reda:
“Yoni soit qui mal y pense!”” – “Rozenkrojceri, njihovi Rituali i Misterije”, Hargrejv Dženings. “Izvorni simbol Rozekrojcerskog
Bratstva je hijeroglif ruže razapete na krstu. Krst je često postavljen na tro–stepenovanu Kalvariju. Simbol krsta koji se uzdiže iz
ruže povremeno je bio korišćen u vezi s njihovim aktivnostima. Rozekrojcerska ruža je nacrtana na Okruglom Stolu Kralja Artura
i ona je centralni motiv za vezu formirajućeg lanca iz koga je “Veliki Džordž” privremeno udaljen među draguljima Reda Podvezice. Hargrejv Dženings sumnja da ovaj Red ima neke veze sa Rozenkrojcerima.”– Menli Palmer Hol. Rudolf Štajner je rekao da bi
Vitezove Kralja Artura trebali zvati “Vitezove Mača”, a Vitezove Svetog Grala “Vitezove Reči.”

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:28 am

“Hristos ne posla mene da krstim, nego da propovedam Jevanđelje, i to ne premudrim rečima da se ne bi krst Hristov upraznio. Jer je reč krstova ludost onima koji propadaju, ali je ona nama, koji se spasavamo, sila Božija. Jer je pisano: “Uništiću mudrost mudrih, i razumnih razum ukinuću.” Gde je mudri? Gde je književnik? Gde je prepirač ovog veka? Nije li Bog pokazao da je mudrost ovog sveta ludost? Jer pošto mudrošću svojom svet ne pozna Boga u Božijoj mudrosti, bila je Božija volja da ludošću propovedanja spasi one koji veruju. Judeji znake ištu a Grci traže mudrost, a mi propovedamo Hrista razapeta, Judejima dakle sablazan, a paganima ludost, ali onima koji su pozvani, i Judejima i Grcima, Božiju silu i Božiju mudrost. Jer je ludost Božija mudrija od ljudi, i slabost Božija jača od ljudi. Posmatrajte braćo, da među vama koji ste pozvani nema mnogo mudrih po puti, ni mnogo moćnih, ni mnogo imenitih. Ali je Bog izabrao ono što je ludo pred svetom da time zbuni mudre, a ono što je slabo pred svetom izabrao je Bog, da time zbuni ono što je jako, i neznatne i prezrene stvari pred bogom izabrao je Bog, pa i ono što nije ništa, da time uprazni ono što jeste nešto, da se ni jedna put pred Bogom ne hvali.” – Prva Pavlova poslanica Korinćanima 1:17–29.
I tako, u davna vremena i nastavljajući kroz doba kada se u Aziji desio Golgotski Misterij, u Arturovskoj struji pronalazimo jaku težnju da se obezbedi Mihaelova vlast nad Inteligencijom, dok u Gralskoj struji koja izvire iz Španije vidimo težnju koja uzima u obzir činjenicu da se Inteligencija u budućnosti mora naći na Zemlji, jer više ne teče dole s Nebesa. Dozvolite da ovo što sam vam upravo opisao diše kroz celokupnu gralsku legendu. Proučavanje ove dve struje iznosi na svetlo veliki problem koji proizilazi iz istorijske pozadine tih vremena. Ljudska bića su suočena sa posledicama – naknadnim efektima – Arturovskog–principa i Gralskog–principa.
Problem je: Kako Mihael, ne ljudsko biće poput Parsifala, već lično Mihael, može pronaći put koji vodi od njegovih, Arturovskih vitezova, koji nastoje da osiguraju njegovu kosmičku suverenost, do njegovih Gralskih vitezova koji nastoje da pripreme put za njega u srcima i umovima ljudskih bića kako bi u njima opet mogao držati Inteligenciju? Sada se pred nama otvara veliki problem koji dobija svoju definiciju: Kako može Mihaelova vladavina dovesti do dubljeg razumevanja hrišćanstva? Ovaj problem pred nas nadmoćno suprotstavlja zapaženi kontrast dva zamka: jedan, čije se ruševine i danas mogu videti na Tintagelu, i drugi, koji nije ljudskim očima lako vidljiv, pošto je u duhovnom carstvu okružen, takoreći, šumom kroz koju se ne može pratiti trag, koja je sa svake svoje strane duboka šezdeset milja. Između ova dva dvorca pomalja se veliko pitanje: Kako Mihael može postati davalac impulsa koji će dovesti do dubljeg razumevanja istine hrišćanstva? Ne bi bilo ispravno reći da se Vitezovi Kralja Artura nisu borili za Hrista i istinski Hristov Impuls. Jednostavno, oni su unutar sebe nosili potrebu da traže Hrista u Suncu i nisu hteli napustiti svoje uverenje da je Sunce izvor hrišćanstva. Otuda njihov osećaj da su oni doneli Nebesa na Zemlju, da su se njihove Mihaelove bitke vodile za Hrista koji deluje sa zracima Sunca. Ali unutar Gralske struje, Hristov Impuls je izražen na drugačiji način. Ovde su ljudi svesni da Hristov Impuls, došavši na Zemlju, sada mora biti uspešno izgrađen kroz ljudska srca. Jer su bili ubeđeni da je duhovna suština Sunca sada sjedinjena sa zemaljskom evolucijom.

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:28 am

Govorio sam u ranijim predavanjima (Pogledajte Štajnerovo delo, Istinit i lažni put Duhovnog Istraživanja, predavanje IV) o individualitetima koji su u dvadesetom veku učili i radili u školi u Šartru, gde su učenja još uvek inspirisana dostojanstvenom i uzvišenom duhovnošću. Govorio sam posebno o učiteljima u školi u Šartru, a među njima i o Bernardu Silvestrisu, Bernardu od Šartra, Alanusu Ab Insulisu, a bilo je i drugih, koji su takođe bili okruženi velikim brojem učenika.
Setimo se naročitih osobina učitelja u Šartru, za koje možemo reći: U izvesnoj meri, oni u sebi još uvek čuvaju stare tradicije prirode koja vrvi životom, umesto današnje apstraktne materijalističke prirode. I to je razlog zašto nad školom u Šartru još uvek lebde elementi Sunčevog–hrišćanstva, heroja Arturovog Okruglog Stola, koje je Vitez Mihael imao težnju da ugradi kao impuls u svet.
Škola u Šartru na izuzetan način stoji na pola puta između Arturovskog–principa na severu i Gralskog–principa na jugu. I kao senke koju bacaju na dvorac Kralja Artura i dvorac Grala, natčulni i nevidljivi impulsi prave svoj put, ne toliko stvarnim sadržajem učenja, koliko svojim uticajem na celinu odnosa i raspoloženja duše učenika koji su se sjajnim entuzijazmom okupljali u “halama za predavanje”– kako ih mi danas zovemo – u Šartru. To su bila vremena kada je u hrišćanstvu koje su predstavljali ovi učitelji iz Šartra, Hrist bio zamišljen kao uzvišen Sunčev Duh koji se pojavio u Isusu iz Nazareta. Tako, da kada su ovi učitelji govorili o Hristu oni su videli njegov Impuls na delu u zemaljskoj evoluciji u terminima Gralskih ideja i istovremeno su u njemu videli izlivajući Impuls Sunca.
Ono što je otkriveno duhovnim opažanjem kao suština i ključni ton učenja datog u Šartru ne može biti otkriveno iz preživele književne literature pripisane pojedinačnim učiteljima u školi. Za modernog učenika, takvi spisi izgledaju jedva više od imena u rečniku. Ali u kratkim rečenicama rasutim među bezbrojnim oznakama, imenima, definicijama, oni koji čitaju duhovnim prožimanjem prepoznaće duboku duhovnost, dubok uvid koji i dalje poseduju ovi učitelji. Krajem dvadesetog veka ovi učitelji su prošli kroz kapiju smrti u duhovni svet i tamo su došli zajedno sa drugom strujom, koja je takođe povezana sa dobom Mihaela u drevnim vremenima, ali u koju je u potpunosti učlanjena centralna istina hrišćanstva – naime, da je Hristov Impuls došao, sišao s Nebesa na Zemlju.
Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 X10065344711132941992
 
Slika 6.
Dvorac Monsegir. “Zamak Monsegir se veoma razlikuje po svom obliku od svih drugih poznatih. Zidine Monsegira bile su visoke
 i verovalo se da su neprobojne, a utvrđenje se nalazilo na vrhu usamljene i nedostupne litice. Dvorac je bio sagrađen na zahtev
Katarskog sveštenstva po arhitektonskim uputima, dajući mu izgled petougla uz koji je priljubljen pravougaonik, što predstavlja
simbolično okultno značenje zbog matematičke osobenosti koja omogućava da jedan može stvoriti drugi, polazeći od proporcija
određenih Zlatnim brojem. Pravougaonik u kom pronalazimo te proporcije proizvodi petokraku zvezdu ili pentagram, koji i sam
 proizvodi pravilni petougao ili pentagon, koji opet proizvodi novi pentagram i tako redom do u beskonačno. Ako na primer
Masonski Hram ima oblik “dugog kvadrata” ili dvostrukog kvadrata, odnosno pravougaonika čija je jedna stranica dvostruko
 veća od druge i u kom pronalazimo Zlatni broj, razlog za to nam Ž. M. Ragon otkriva ovim rečima: “Ta forma predstavlja prolaz
 ili put koji vodi od Zapada ka Istoku, odnosno prema Svetlosti.” A jedan drugi Masonski autor Žil Buše saopštava nam da ezoterijski
 naziv tog pravougaonika glasi “Kvadrat – Mesec”, i da centri dva kvadrata koji ga obrazuju predstavljaju dve ravnodnevnice.

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:28 am

Ne skriva li Monsegir pod plaštom tvrđave Hram? Nije li Monsegir transpozicija u veoma velikim razmerama simboličke celine pećine Isau? Glavna kula koja se nalazi na Zapadu gde svetlost ne prodire i ima tačne razmere dvostrukog kvadrata igra ulogu mračnog hodnika koji vodi iniciranog put Istoka prema Svetlosti, prema petougaonom bedemu u kom posle simbolične smrti i drugog rođenja iz inicijacije čovek postaje Savršeni – Perfecti, pa zato upisiv u zvezdazdasti pentagram pronalazi konačno na planu duha svoje pravo mesto. Zahvaljujući svojoj izuzetnoj arhitekturi usmerenja prema četiri strane sveta, dva solisticija nisu jedina usmerenja, jer postoje i druga koja dopunjavajući prva, omogućavaju da se odredi ulazak Sunca u svako od sazvežđa Zodijaka, on je ogromni sat i spomenik, čije su sve fasade postavljene tako da primaju najveće moguće osvetljenje. Monsegir se istovremeno iza svoje spoljašnjosti u vidu tvrđave, pojavljuje kao astronomska opservatorija i kao Sunčev Hram. Konstrukcija dvorca je istovremeno i oblik broda i oblik sarkofaga, to je oblik čija je simbolika koherentna i vrlo potpuna, i ta forma je jedina koja je mogla omogućiti upućenom hodočasniku da otkrije Hram i Posudu ispod spoljašnjosti vojne tvrđave. Ta posuda, šta je mogla skrivati? Sagrađena prema preciznim astronomskim normama Monsegir je dočekivao i dočekuje još uvek na svim svojim fasadama “Zlatni Pehar” Sunca. Po zaključcima Oto Rana, Monsegir je bio prototip Monsalvaža, bio je dvorac Grala.” – Žerard de Sed, “Tajna Katara”.Ova predivna pesma predstavlja rekonstruciju srednjovekovne Katarske Himne u interpretaciji nemačkog muzičara Hans Andre Stama. Tekst Katarske pesme sadrži kodiranu poruku, Joana, srednjovekovna Katarska Crkva bila je oslabljena i konačno eliminisana u južnoj Francuskoj u nekadašnjoj Oksitaniji u stravičnom Albižanskom krstaškom ratu, međutim, duhovna suština Katara još uvek vibrira u pećinama i vodama u predelima nekadašnje Oksitanije.

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:29 am

U duhovnom svetu, učitelji u Šartru dolaze u kontakt sa svime onim što su stariji Aristotelovci bili u stanju da dostignu u pripremi za hrišćanstvo kao posledice Aleksandrovih ekspedicija u Aziji. Oni su bili zajedno s Aristotelom i Aleksandrom – koji su tada bili u duhovnom svetu. Impuls koga su ove dve individualnosti nosile u to vreme nisu mogli imati dejstvo na zemlji jer je zavisio od starog napuštenog, prirodom inspirisanog hrišćanstva koje se još uvek odražavalo u učenjima u Šartru, u kome je kao za Arturovskim Okruglim Stolom preovladavalo pagansko, prehrišćansko hrišćanstvo. U danima Šartra nije bilo moguće Aristotelovcima – onima koji su osnovali i promovisali aleksandrijanizam – da budu na Zemlji. Njihovo vreme koje je počelo u trinaestom veku došlo je malo kasnije.
Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 X10065344711169331823
 
Slika 7.
Mošti Svete Marije Magdalene u bazilici La Madeleine, Vezli, Francuska. “Magdalena i njena sestra Marta su putovale sa slugama
u Francusku, Marta je osnovala hrišćanski ženski manastir, dok se Magdalena s druge strane naselila u gradu Vezli, na severu centralne Francuske, gde je živela miran s poštovanjem ispunjen život, i umrla mirno u dubokoj starosti. Njena slika koju je oslikao mladi umetnik
 u staroj romaničkoj crkvi koja je sada u ruševinama, bila je inspiracija mnogim renesansnim umetnicima. Ovde se ona u osami
priprema za svoj veliki budući zadatak kada će postati nosilac Grala kao ezoterične mudrosti, nosilac mudrosti Nevestine Odaje i
misterije braka čiste duše s Bogom. Ovu mudrost su na kraju shvatili, uzeli i čuvali Templari, koji su je poštovali živeći po ujedinjujućem principu zajednice. Ova mudrost je dovela do Inicijacije Lazara–Jovana mnogo vekova kasnije, koja se opisuje u poemi
Alhemisjko Venčanje Kristijana Rozenkrojca.” – Bradford Riley

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:29 am

U međuvremenu se odvijalo nešto od velikog značaja. Kada su učitelji Šartra i oni koji su povezani s njima prošli kroz kapiju smrti u duhovni svet, tamo su se našli zajedno s dušama koje su se pripremale da se spuste u fizički svet i koje su na kraju bile vođene njihovom karmom u Red koji je iznad svih bio povezan s negovanjem znanja po Aristotelovom obrascu – to su bili Dominikanci. Predstavnici Šartra su bili zajedno sa ovim drugim dušama koji su se pripremali za silazak.
Koristeći trivijalne reči savremenog govora sada ću opisati šta se tada dogodilo. Na prekretnici dvanaestog i trinaestog veka – početkom trinaestog veka – odvijala se neka vrsta konferencije između duša koje su tek stigle u duhovni svet i duša koje su se spremale da se spuste u fizički svet. Tada je postignut značajan dogovor, da se Sunčevo–hrišćanstvo koje je izraženo u Gralskom–principu i u učenjima iz Šartra, treba ujediniti sa aristotelizmom. Oni koji se spuštaju na Zemlju postali su osnivači sholastike, čiji duhovni značaj nije nikada bio istinski procenjen, koja je ljudima, za početak, omogućavala da se nadaju danu pobede i viđenju lične besmrtnosti u hrišćanskom smislu, doduše zastupane na najradikalniji, ekstreman način. Učitelji Šartra su stavili manji akcenat na ovaj princip lične ljudske besmrtnosti, već su i dalje naginjali prizoru da se prolaskom kroz vrata smrti duša vraća u nedra Božanstva. Oni su govorili daleko manje o ličnoj, pojedinačnoj besmrtnosti od dominikanskih sholastika.
Mnogi značajni događaji povezani su sa ovim što smo spominjali ovde danas. Na primer: Kada je jedan od sholastika došao iz duhovnog sveta dole na Zemlju da bi radio na širenju hrišćanstva po aristotelovskom obrascu, on nije bio u stanju potpuno i suštinski shvatiti značaj Gralskog–principa. Karma je tako udesila. I tu leži razlog relativno kasnog pojavljivanja verzije Gralske priče Volframa fon Ešenbaha. (Volfram fon Ešenbah, Parsifal.) Druga duša, koja se dole na Zemlju spustila nešto kasnije od prve duše, nosila je sa sobom impuls koji je bio neophodan, a taj impuls je doveo do toga da se unutar Dominikanskog Reda odvije oštra diskusija između starih i mlađih Dominikanaca o tome kako aristotelizam sjediniti s hrišćanstvom koje je više inspirisano prirodom i funkcionisanjem prirode onako kako je to preovladavalo na Okruglom Stolu Kralja Artura.
Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 X10065344711213722741
 
Slika 8.
Tintangel. Rudolf Štajner je posetio Tintagel 1924. godine, ne mnogo pre svoje smrti.
Dok je zurio nad ruševinama dvorca njegova vidovita vizija je rastvorila barijere vremena.
Došao je do ubeđenja da je Tintagel jednom bio misterijski centar, poput Eleuzijskih, u dobu, oko 1100. godine pre nove ere.
Tada je zapisao: “Moćni duh leži teško okružujući planinu, sa mora dolaze moćne slike duševnih oluja. Igra svetlosnih i
vazdušnih prstenova se magično menja. Ona snažno prodire u dušu, iznova i iznova, čak i danas, nakon tri hiljade godina.”

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:29 am

Onda je došlo vreme da se individualnosti koje su bile učitelji u Dominikanskom Redu vrate u duhovni svet. I tada je lično pod Mihaelovim vođstvom postignut veliki sporazum koji je gledajući dole na Inteligenciju koja je sada na Zemlji, okupio oko sebe svoja – duhovna Bića koja pripadaju natčulnim svetovima, velike domaćine elementalnih duhova, i mnogo, mnogo ljudskih neinkarniranih duša koje su čeznule za obnovom hrišćanstva. Ipak, bilo je prerano da se to dejstvo odvije u fizičkom svetu.
Međutim, pod Mihaelovim vođstvom bile su pokrenute velike i moćne natčulne škole koje su obgrlile sve one duše u kojima su i dalje odzvanjali impulsi paganizma, ali koje su ipak čeznule za hrišćanstvom, i one duše koje su već živele na Zemlji tokom ranih vekova hrišćanstva, koje su u sebi nosile hrišćanstvo u obliku koje su tada prisvojili. Domaćin Mihael, u natčulnim oblastima okupio je primanje duhovnog učenja koje je saopštio Učitelj Mihael u vreme Aleksandra, u vreme Gralske tradicije, a koje je takođe imalo svoje dejstvo kroz impulse poput onih koji su isijavali iz Arturovskog Okruglog Stola.
Svi tipovi i kvaliteti hrišćanskih duša osećaju se privučeni ovom Mihaelovom zajednicom u kojoj je s jedne strane, prenet dubok značaj učenja u vezi s drevnim misterijama i duhovnim impulsima koji su delovali u stara vremena, dok je s druge strane, otvoren pogled u budućnost kada će u poslednjoj trećini devetnaestog veka Mihael ponovo raditi na Zemlji i kada će sva učenja koja su data u toj Nebeskoj Mihaelovoj školi pod njegovim vođstvom, u petnaestom i šesnaestom veku biti donešena dole na Zemlju.
Ako tražite duše koje su od tog vremena u ovoj školi okupljene okolo Mihaela, koje su se pripremale za kasniji period na Zemlji, naći ćete među njima i mnoge koji sada osećaju potrebu da dođu do Antroposofskog pokreta. Karma je ta koja vodi ove duše. U životu između smrti i novog rođenja oni se gomilaju oko Mihaela, pripremajući se da donesu dole na Zemlju, još jednom, kosmičko hrišćanstvo.
Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 X10065344711253907950
 
Slika 9.
“Kao med sladak sok kosmičkog Logosa kreće niz krst do Grala i kaplje sunčevo–zlato na obični osušen mineral na
čvrstoj Zemlji. Krv koja je prskala iz Spasiteljevih rana na Zemlju, koja je pokuljala iz njegovog boka kada ga je probolo
koplje, primljena je u ispržene pore umiruće Zemlje. Sama priroda, ranjena Padom sa svim svojim rezervama nižih carstava
minerala, biljaka, životinja i ljudi stoji potpuno osiromašena. Ljudsko biće koje radi na eterizaciji krvi, teži da razume kako krv,
koju je uhvatio Josif iz Arimateje vodi do čudesne misterije Grala. Eterizacija krvi veoma mnogo zavisi od novog oblika sluha i
novog oblika viđenja. Ovaj novi oblik slušanja i viđenja postepeno evoluira, nalik Gralu, transformacijom u našim srcima i krvi
našeg srca. Oni, koji su pozvani na Alhemijsko Venčanje su Gralsko/Sofijska ljudska bića koji su pozvani na novi sudbinski put
ljudskog govora. To je lirsko pesnički brak visoke intuicije i slobode između makrokosmosa i mikrokosmosa, gde svako pojedinačno
 srce i um mora otkriti stazu za sebe. Ali mesto sastanka je odlučna Ljudska Reč. Pre nego što se Gral otvori, golubica, izgubljena
golubica Noje, još jednom se vraća u Barku. Golubica nosi kandilo od zlata, svetlo i tamjan. Poput mirisa maslinovog lista
koju je doneo Nojin golub, još se lepše uzdiže miris hiljadu biljaka čineći najsvečaniju atmosferu ljudske psihe pre
 pojavljivanja Grala. Gral je postepeni razvoj!” – Bradford Riley

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on ned pro 21, 2014 7:30 am

Karma mnogih duša koje su prišle Antroposofskom pokretu, stvarnom iskrenošću, povezane su s ovim pripremnim uslovima i ranijim događajima. To je ono što postavlja Antroposofski pokret u istinski Mihaelov pokret, pokret koji je predodređen za obnovu hrišćanstva. Ovo leži u karmi Antroposofskog pokreta, i leži takođe, u karmi mnogih pojedinaca koji su iskreno došli u naš pokret: da nose u svet Impuls Mihaela koji na ovaj način može biti oslikan u svoj konkretnoj stvarnosti koji je danas na Zemlji nagovešten mnogim znacima, koji takođe dolaze upadljivo do izražaja u divnoj igri prirodnih sila okolo ruševina Arturovog Dvorca – to je zadatak Antroposofskog pokreta u veoma posebnom smislu. Jer u vekovima pred nama Mihaelov Impuls mora pronaći put u svet ljudskih bića, ako civilizacija na Zemlji neće da propadne.

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Tatjana Radak on sub kol 29, 2015 11:53 pm

Pula je napisao/la:Istina-Pero Hunjet - Da li tada bozija misao preko rijeci rece da neka bude svijetlo..... pa jeste... znaci iz tona tek svijetlo nastade i tek se mi stvaramo...Kako onda svijetlo i duga mogu bitio satanski.. Znaci da Bog kako misli tako i prica a kako prica tako i gradi – radi... nema jedno misli drugo prica a trece radi... Da li je bijela boja spektar sedam boja svijetla?... JE ... dali tonska ljestvica ima sedam glavnih tonova...??? je li sedam dana stvaranja ukupno kao ? .. je... pa ako je svijetlo izaslo iz tona – skale od sedam tonova a ima sedam skala jednako je 49 ... Eto Razloga zasto Bracina KNJIGA Prva Knjiga Ozdravljenja ima Sedam pitanja kao sedam tema i u svakome po 49 pitanja i odgovora... jer sedam puta se samo radas ovdje.. i nema vise... Pa tvrde neki i da ima ... i ima ... ali kome ta istina odgovara... ne zaboraviti gornje dijelove reksta... Da li znate ... a znate sigurno svi da dijeci prvi mlijecni zubi ... i to bas svima izpadaju u sedmoj godini... zasto sedam... pa onda druga etapa od sedam godina je pubertet... jel tako... sve to znate... treca etapa je puniljet\nost a u cetvrtoj zrelost i tako imate sedam etapa u zivot... jednako je opet 49-- e o tome niste nikada razmisljali... pa sada se sjetite da u Booga samoga prvo misao bijese... a misliti trebamo i Moramo i MI.. ne biti navijaci i glasaci i o nicemu ne udlucivati ... a postio nista neznamo ne mozemo ni da odlucujemo... tada opet nezadovoljstvo sa svima oko nas kako nam nije dobro i KRIVCA NEMA... a posto nigdje ne pise – naucilo nas da je to eto PUSTA BOZIJA VOLJA I SAMO BOG ZNA ZASTO JE TAKO... CAK NEKADA NI ON SAM NEZNA STA I ZASTOO... nemojte molim Vas...Sve se svodi da sebe sami okrivljujemo i sudimo i tucemo i hapsimo sami sebe u toru drzimo... zamislite da mo mozemo svinje ili ovce da naucimo da sami sebe kose i hranu nose.. sami sebe da cuvaju i paze... sami se optuzuju i sude a mi samo njih jedemo... Zasto smo mi Ovce po biliji... A zasto je Isus Jagnje... zasto pise da kao mala dijeca moramo ponovo postai ako zelimo kao isus biti kroz Njega i njegovo Znanjeeee.... Pa zato sto kako smo UCENI u onih sedam etapa... dolazi OSMA etapa... koja se zove i ISTINA... starost ce nam biti SAMO ONAKVA KAKVOM SMO JE ICNO UCECI I STVORILI IZGRADILI... taka i tolika ce nam starost i biti.. jeste li znali za to... ma niste... e sada znate i to... Osmica proizilazi iz kruzenja u krug znanjem a ne tudim spasom... tada se kreces kroz zivot vise spritualno... i sppoznajes duhovne istine... Razvija nam se taj nas DNK-a ... tako da je nas DNK-a ... preko 90% zavisan od vanjskog svijeta a onaj postotak je naslijedno i sve ostalo... Jer smrti nema... energija ne nestaje nikada – i to svi znamo ... samo se mijenja vid energije i stanje.. a prava svijest sve to i moze... Poslije smrti zivis dalje u visim nivoima koje mi ne vidimo... ali oni iz toga vide nas... tako da smo mi SVIJESNO ODABRALI RODITELJE A NE ONI NAS... jer gore za to jedini razlog i vidim u odabiru... poisto se nesvijesni toga ovdje toga ne sjecamo – zbog karmickih razloga a i drugih... to sam oopisao u drugim slikama... mi treba da se SADA RODENI OVDJE SJETIMO SAMI SEBE.. sjetiti se sebe... sva ucenja to isto tvrde... sada imate razlog zasto je porodica najmilija bogu – pa kako onda nije nama... pa nam diujecu drugi odgajaju... kako onda da se preko Oca i Majke sjete SEBE... onda im dadu odmah poslije puberteta i kredite i svasta nesta samo da se odcijepe iz obitelji svoje... i kako da se neko sijeti sebe... O tome Nas Isus UCI...
bounce bounce

Tatjana Radak

Posts : 26
Join date : 04.12.2014

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Tatjana Radak on ned kol 30, 2015 12:14 am

Pula je napisao/la:Istina-Pero Hunjet - U svojim Knigama Ivica i Braco to lijepo objasnjavaju... Znaci samo Preko Isusa mi mozemo spoznati Boga u sebi Ucenjem i spajanjem Sa Ocem bogo nasim Ali samo Preko ISUSA... On je jedini i kanal i veza nasa sa SUNCEM:.. samo uz njegovu pomoc se mozemo sa Ocem nasim spojiti kroz taj centar Suncev u nama... Isusa Nema ... I sta ce mo sada... Ko da nas Pomogne Krstiti Vatrom... Svo znate da alhemicari traze da naprave zlato od ostalih elemenata... i da traze eleiksir mladosti.. ili ZLATNI CVIJET... a znate li da je zlato zarobljena sunceva snaga – energija u materijalnom. I da je to nasa i zastita... Vidite tajna je u tome da se duhovno zlato Nasega boga Sinca Nakazi u nama... Sada shvacate na koje mijestu... ONI KOJI IMAJU BRACINU PRVU KNJIGU OZDRAVLJENJA... nisu svijesni Velicine onoga sto je u njoj...
Vi svi znate da je neko nekada slavio petak – pa subotu – Nedelju skoro uvijek... sta mislite koji dan sada svi treba da slavimo...?... Svi Vi znate... da Vam pojednostavim za spasovdan... Da li je slucajno da je samo taj Svetac BAS UVIJEK SAMO CETVRTKOM BEZ OBZIRA NA DATUM... svi znate za to... ali sta to znaci NEZNATE... to Nam je jedini slobodan dan u godini i jdini LJUDSKI... u tome danu je sva sloboda... ostali svi skoro dani su pod vlasti tame.... Shvativsi taj dan mi ga mozemo shvatiti samo ucenjem ISUSOVI... i taj dan – sa njime oslobadatoi sve ostale dane u slobodu nasu... Sta dakle znaci taj dan...Nije li svaki kraj necega SAM POCETAK NOVOGA - od toga kraja znanja ili bilo cega sta se posjeduje... Osnovna skola je raj.. ali je pocetak srednje skole... srednja skola je kraj nje ... ali je pocetak fakulteta i tako dalje...Sada vidite da su svi sistemi za nas jednaki do jedne odredene granice kada dide ono ALI... Isusov zadnji Radni Dan je BIO KOJI!!!??? da tako kazem... NIJE LI CETVRTAK... Nije li cetvrtak predstavnik Jupitera... Sv. Ar. Rafael ... jeste li kada culi da nas sada ceka ZALATNO DOBA ILI JUPOITEROVO DOBA... Nije li Cetvrtak sredina Sedmice... nije li u nasen tijelu sredina SRCE...?... nije li TO SRCE ISUSOVO... da li stara prorocanstva spominju cetvrtak... Od Toga se nastaviti MORA... Sada vidite koliko znanja treba da bi se samo do srca doslo... kako onda svi tvrde da iz srca govore...kako kada nemamo znanje ni vode ni vatre... KRSTENJE...krstiti se znaci pologatao maturu po zavrsetku neke skole... Moze li Covijek sa zavrseni cetiri razreda da se uobrazi i upise na Fakultet ... pa ne moze ni preko najjace veze... a u duhovnom ucenju se to ni zamisliti ne moze... jer u duhovnosti nema ni jesi li lijep ili zgodan ili bogat ili kraljev sin... to je tamo nemoguce... kako onda da vjerujete da se samo cekanje postize sve... odakle nam takvi tumacenje i ucenje... Da nastavimo sa Uskrsom... znaci kumova slama na podu... ili mlijecni put... zasto mlijecno bijelo... zato sto je najjaca hrana majcinog mlijeka... u toj slami su sakriveni orasi... kada ga nades ... mozes da ga i otvoris... ne lici li vam na ljudski MOZAK...!?... znaci u hrpi slame naseg znanja stvaranja morate da pronadete svoj mozak ili glavu... a glava je drugi najvazniji orgam poslije SRCA...
sunny sunny

Tatjana Radak

Posts : 26
Join date : 04.12.2014

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Tatjana Radak on ned kol 30, 2015 12:32 am

Pula je napisao/la:Istina-Pero Hunjet kada vas mozak sa znanjem i mudroscu se preda i poicne da sluzi DUHU svome ... toj iskri u SRCU... tada ce te bitio tek u stanju da trazite i vatri ili Vatreno Krstenje... dakle odredenu upornost vjeru red i rad sa pravim namjerama koje su licne... ici ce te da palite vatru u sebi i da se spajate sa Ocem svojim... Jaji je glavni smbolo i postanka i na dalje... Maloprije vam rekoh da da mi imamo CETIRI TIJELA... tako i jaje ima cetiri tijela ili dijela sebe... kruta mineralna zemaljska ljuska ili nase tijelo... pa imate zastitnu opnu pa onda bijelanjak... opet znaci kada postignete bijelinu u sebi.. a t se moze samo spajanje SEDAM SVIJETLOSNI ZRAKA STVARANJA.. tek mozete da spoznate zumanjak u sredini koji je SUNCE ... i u njemi je ISKRA ZIVOTA... Dakle Uskrsni Obicaju Nas upucuju na Cijelokupni postanak, postojanje i na USKRSNUCE... Zmaci ne da ne vjerujes u nista drugo nego da ce neko da rre spasi.. nego kada otvoris tpo JAJE da ga gledas i pitas se ... zasto jaje – zasto bas na ovaj dan... i tako dalje... U bibliji pise da ce isus doci na bijelom oblaku... i svi cekajuu taj nebeski FILM... oblak Vam je Etersko znacenje ili Tijelo Uskrsnuca. Voda je na zemlji i kada se krstis poslije nje vatrom ona se grije i ide u vise svere znanja na nebo kao... a para se moze postici samo suncevim zagrijavanjem... sto znaci Isusa ce vidjeti samo oni koji postignu to znanje...I sada se treba postaviti poitanje Gdje su sada Vrata Raja... Na kojima Sija SUNCE... i gdje se Krstiti Vatrom mozemo. Ko je taj Koji je Od Boga dobio dan Cetvrtak... kod toga su i kljucevi raja... Tu je i Nastavak onoga Isusovog – da ce doci vreme kada ce neki ljudi i veca dijela ciniti a po dijelima njevim ce te ih spoznati
Nezamislivo je da ljudi se drze starih proroka... a danasnje niko ne prizna ili one koji su za danasnjicu NAJVREDNIJI.. To je na primjer TARABIC...Covjek nepismen..Proto pismen i sluzi Boga i zapisuje... Ljudski um ce naci mnogo nacina i razloga da se u nas i danasnje nista ne vjeruje... Ali kako onda mi ocekujemo pomoc ako proroci ponovo ne dolaze i razni tumaci... Ako su svi kraljevi imali tumace svojih snova i u svoje snove vjerovali.. zasto mi to odbacijemo... ljudi ne shvacaju da je SAN slican kratkoj smrtnoj nesvjesnosti – nista neznamo kada spavamo... zasto?... pa zato sto je ono duhovno na nekoliko sati izaslo iz nas... tako se desva isto slicno i tokom smrti... Sada se sjetimo ponovo da su nase misli najodgovornije za nas zivot... u ono sto ne vjerujemo – to i automatski i odbacijemo... tako da to za nas ne postoji... i to je najveca i prepreka za nas. U bibliji se spominja i jabuka... sta znaci ta jabuka... mnogo... Je li tarabic i o njoj malo spomenuo... kada je rasjecete op pola popreko... u njoj je petokraka... znaci Jabuka je veliki znacaj za spoznaju znanja...Petokraka je zvijezda sa pet krakova ili petog nivoa duhovnog i zivota i znanja... a svi znamo da sada zivimo u trecoj dimenziji .. znanja i zivota... Poslije nje je davidova zvijezda – sa sest krakova ili sestog stepena znanja... i to imamo zar ne.?... Dakle kada se precka kriza makne u centar u balans... tada smo skinili razapeti duh iz – sa materije... i nastaje kretanje u cetri smijera – cetiri strane svijeta i tako dalje... u tome centru smo mi... pokretanjem toga kriza ili krsta (posto smo mi u centru on se krece u krug), mi pocinjemo da ucimo... Pravoslavni Krst ukazuje na sve do sada napisano – jer svaki krak ima po tri kao polumjeseca.... znaci 12 ... opet ukazuje na dvanajst znanja svijetlosti... Petokraka ima znacenja spoznavanje makrokosmosa u nama ili nas nastanak, postanak... a to bez prijateljstva – bratstva i jedinstva je nemoguce postici ama bas nikome. A jesmo li mi imali petokraku i sve to skupa. Nasa braca Muslimani imaju mladi mijesec i u njemu petokraku sta to znaci?... nesto znaci zar ne...Tarabic je prorekao tacno mijesto i vreme gdje ce telefon prvi biti – i za televizor – radio... tako se i desilo u detalje... tako se desava i sa njegovim prorocanstvom za tri krstaste gore... Za televizor je rekao da samo malo treba neke sitne promjene ili radio... pa bi mogli sa nasim pokojnima da pricamo...
Nikola Tesla: Napravio sam radio iz kojeg sam tokom noći čuo jezive glasove! – VIDEO
Nikola Tesla je sebi zadao zadatak da svakome, ili makar gotovo svakome, omogući besplatnu neograničenu količinu energije, i uošte, tehnologiju koja će ljudima olakšati život.
Jedan od primera takve tehnologije jeste „duhovni radio“ za čiju konstrukciju je potrebno manje od 25 evra. Ovaj radio se sastoji od kristalnog radio kola povezanog za računar uz pomoć kabla, a u stanju je da primi jezive zvuke iz raznih elektromagnetnih izvora.
Zvuci koji su iz tog radija doprli bili su toliko jezivi da su prepali i samog Teslu:
– Moji prvi eksperimenti su me pozitivno preplašili pošto je u njima bilo nečega misterioznog, da ne kažem natprirodnog, pošto sam bio sam u laboratoriji tokom noći – rekao je otac savremenog sveta u jednom intervjuu 1901. godine .
– Zvuci koje slušam svake noći isprva deluju kao ljudski glasovi koji pričaju na jeziku koji ne mogu da razumem. Teško mi je da poverujem da su u pitanju realni glasovi bića izvan ove planete. Mora da postoji jednostavnije objašnjenje koje ne uspevam da otkrijem – rekao je ponovo sedamnaest godina kasnije.

link
www.vestinet.rs/zanimljivosti/nikola-tesla-napravio-sam-radio-iz-kojeg-sam-tokom-noci-cuo-jezive-glasove-video
Like a Star @ heaven

Tatjana Radak

Posts : 26
Join date : 04.12.2014

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Admin on pet stu 11, 2016 4:36 pm

O ovome mi pisemo radimo i tumacimo..

Neka shvatio ko meoze i treba da shvati...

https://www.youtube.com/watch?v=zaDx-77fcMM

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sv.Ar. Mihajlo - Page 4 Empty Re: Sv.Ar. Mihajlo

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

Stranica 4 / 4. Previous  1, 2, 3, 4

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.