Braco-Sunce-Istina-Mi
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Sveto Trojstvo - Riba - Isus... Vodolija - Braco... Atlantida - Svijetlost - cakre... Nebeska Duga...

Stranica 3 / 3. Previous  1, 2, 3

Go down

Sveto Trojstvo - Riba - Isus... Vodolija - Braco... Atlantida - Svijetlost - cakre... Nebeska Duga... - Page 3 Empty Re: Sveto Trojstvo - Riba - Isus... Vodolija - Braco... Atlantida - Svijetlost - cakre... Nebeska Duga...

Postaj by Admin on pon sij 26, 2015 6:37 pm

Agja čakra
Ovo je šesti i poslednji psihički centar kod čoveka, pošto se Bindu i Sahasrara ne mogu smatrati više čakrama.
Ovo je čakra uma, pročišćene antahkarane, odnosno predstavlja impersonalni deo uma ili budhi, koji poput prozirnog kristala propušta svetlo puruše. Um na ovom stepenu duhovnog razvoja postaje perfektan instrument. Jogi počinje da „vidi“ i razume stvari koje se nalaze iza pojavnosti, zato je to centar mudrosti. Čovek iznutra dobija poruke otkrovenja. Ovo je centar sidhija ili psihičkih moći. Kao što su sposobnost predviđanja budućih događaja, misaone komunikacije, telepatije, voljno usmeravanje energije, koji može da se koristi kao psihički uticaj na umove drugih ljudi ili isceljivanje.To je prana vidya ili znanje o prani.
Na sanskritu agja znači naredba, ili malo znanje, „a-gja“ .Agja je most između individualne i više svesti, veza između unutrašnjeg gurua i učenika.
Kako je srednjevekovni mistik Ekhart rekao: „Oko kojim vidim uzvišenog, isto je kojim on vidi mene“
Agja čakra je mesto gde se rađa individualna svest, gde se prvi put pojavljuje osaećaj „Ja“. I mada je ovo poslednja čakra u kojoj ljudska svest počiva na realitetu svesnosti sopstvenog postojanja, ona još nije slobodna od ego osećaja „ja jesam“. Kada kundalini dostigne ovu čakru, taj jedini sadržaj na kojem svest
gradi svoj oslonac, se rastače i ego se raspršuje u milione delića i nastupa iskustvo smrti. To je smrt svetovne svesnosti ili individualne svesnosti. Do tada je svest bila na nivou savikalpa samadhija, kada je postojao samo osećaj sopstva koje je izdiferencirano postojalo u moru božanskog. Sada se i ta poslednja klica svesti rastvara i ostvaruje se stanje nirvikalpa samadhija. U tom stanju „svesti“ vi ne znate za „ja“, „ti“ ili „oni“. Odavde se energije Ide, Pingale i Sušumne sjedinjuju i jedinstveno teku ka Sahasrara čakri, mestu konačne samorealizacije.
Od Muladhare sve do Agje, čovek se potvrđuje preko svog ličnog iskustva, jer nije u mogućnosti da sebe jednostavno potre. Agja čakra je mesto gde nastaje individualna svest i mesto gde se ona rastvara i potpuno transcendira domen dualnosti. To svakako ne znači da postajemo nesvesni, individualna svest nestaje i ona postaje sveobuhvatna i homogena sa svim ikada postojećim.
Sa razlogom se u nekim joga školama ova čakra u procesu buđenja stavlja na prvo mesto, pre Muladhare, Svadhišthane i drugih, jer se smatra da je delikatno upuštati se u buđenje pojedinih čakri, ako nismo u dovoljnoj meri probudili Agja čakru. Pošto je to čakra uma, to podrazumeva neophodnost njegovog predhodnog pročišćenja. Svaka čakra sadrži u sebi uskladištene samskare, ili impresije iz ovog i drugih života, njihovo buđenje dovodi do prave poplave tih potisnutih iskustava. Nespreman aspirant nije u stanju da izdrži i bez straha shvati pozadinu tih iskustava. Zato je neophodna priprema. Probuđenjem Agja čakre, čovek razvija u sebi sposobnost razlučivanja, buddhi ostvaruje stanje nevezanosti, vairagja, i zadobija snagu sankalpa šakti tj. snagu odlučnosti i rešenosti. Znanje se u njemu budi iznutra i to direktno. Čovek na ovom stepenu duhovnog razvoja, na život kao i na ulogu koju igra u životu, posmatra kao neku glumačku rolu. Za njega su sva zbivanja kao san. On na sva zbivanja koja se dešavaju u njemu i van njega, na svoje fizičko telo i um, gleda kao nepristrasni posmatrač. U ovoj čakri se razvija stav posmatrača ili svedoka, sakši ili draštha bhava, koji je neophodan kako bi nepristrasno posmatrali manifestaciju samskara u procesu buđenja pojedinih čakri.
Agja čekra se nalazi na vrhu produžene moždine u sredini glave. Lokacijski odgovara meduli oblognati i epifizi. Epifiza je samo deo Agja čakre koja se na fizičkom planu kroz tu žlezdu manifestuje, inače Agja deluje daleko sveobuhvatnije i dublje na drugim suptilnijim nivoima postojanja.
Pošto nije lako locirati mesto u sredini glave gde se nalazi Agja čakra, kao i kod drugih čakri, koristimo se njihovim kšetramima ili poljima gde se one manifestuju. Kšetram ili polje manifestacije agja čakre je tačka između obrva, brumadhja, ili trikuti, što je drugi naziv. Od tačke između obrva do Agja čakre vodi psihički prolaz-maha nadi, koji se odrađenim tehnikama budi i preko kojeg se aktivirajući impulsi prenose, stimulišu, aktiviraju i vremenom bude agja čakru.
Agja čakra je predstavljena krugom iz koga izrastaju po jedna latica sa svake strane. Na laticama su ispisane biđa mantre Ham i Kšam, to su mantre Šive i Šakti. Sam krug simboliše prazninu – šuniju, to je stanje konačnog probuđenja, koje se ostvaruje nakon prolaska kundalini kroz Agja čakru. U krugu se nalazi mantra ove čakre - Om. U središtu kruga iza mantre om se nalazi šivalingam crne boje, itarakhja linga. Sanskritsko značenje reči itara divno opisuje nivo svesti koji karakterišeovu čakru. Itara znači „drugo“ ili ’’neki drugi’’, ’’različito od’’, ukazujući da se ovaj itarakija lingam, razlikuje od paralingama koji se nalazi u sahasrara čakri i da služi kao predvorje ili ulaz ka đotir lingamu ili iluminirajućem lingamu u sahasrari. Boginja koja vlada ovom čakrom je Hakini.

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sveto Trojstvo - Riba - Isus... Vodolija - Braco... Atlantida - Svijetlost - cakre... Nebeska Duga... - Page 3 Empty Re: Sveto Trojstvo - Riba - Isus... Vodolija - Braco... Atlantida - Svijetlost - cakre... Nebeska Duga...

Postaj by Admin on pon sij 26, 2015 6:38 pm

Bindu Visargha

Pravi naziv ovog centra je bindu-visargha , što znači kap koja kaplje.
Nektar koji se luči iz bindu, zaista jeste supruga (Šakti) Šive(svesti). Ona ispunjava kanal sušumne“ (stih4:46)Hatha Joga Pradipika
Bindu čakra je povezana sa niža dva centra – Lalana i Višudhi čakrama. Pošto bindu nije čakra, a lalana je mesto koje samo pomaže u sekreciji životnog fluida, oni nisu centri buđenja. Samo Višudhi čakra može biti centar buđenja. Kada se ona probudi, automatski dolazi do buđenja Lalane i Bindu Visarghe.
Bindu visargha je simbolično predstavljena belim mesečevim srpom u vedroj noći. Ovde mesečev srp predstavlja proces sticanja pojedinačnosti ili individualnosti kod čoveka, kao i svega što postoji. Rekli smo da svaka stvar ima svoj bindu, prolaskom kroz koji stiču svoju partikularnost ili posebnost. Taj proces u filozofiji tantre se naziva kala. Ono što je predhodno bilo bezformno i bez atributa, dobija formu i svoju specifičnost. Svaki objekat ima bindu u svojoj osnovii preko njega je povezan sa sveprožimajučom beskrajnom svešću. Predstava mesečevog srpa se upoređuje sa mesečevim fazama-kalama. Kao što se mesec postepeno puni, sve dok ne postane pun, tako se i beskraj sahasrare (beskrajno tamno nebo u pozadini mesečevog srpa) polako razotkriva pomoću tehnika joge. Aspirant sagledava svu beskrajnost kosmičke svesti, ali je ne može ostvariti, sve dok se njegova svest oslanja na osećaj „Ja jesam“.
Druga predstava bindua jeste pun mesec, kada se pod tim simbolično prikazuje značenje bindua kao infinitezimalne tačke, koja je predhodila stvaranju.
Reč bindu je nastala iz sanskritskog korena „bind“, što znači podeliti, razdvojiti. Jedinstvo svesti se razdvaja na mnoštvo. Prolaskom kroz bindu sve žive i nežive stvari dobijaju svoju individualnost. Drugi naziv ovog centra je ćitgana i znači „ono što ima koren u beskrajnoj svesti“. Reč bindu još znači i praznina-šunija. To nije praznina u pravom smislu reči, ta praznina je postignuta kada je punoća –purnam, postigla svoju konačnu uspostavljenost. Ta praznina nije isprazna, ona je ništavilo, postignuto utrnućem svih modaliteta na kojima je svest počivala. Bindu je mistično mesto, gde se susreću punoća (purnam) i praznina (šunija), beskonačnost i nula.
Bog je krug, čije se središte nalazi svuda, a obod kruga nigde“ - Empedoklo
To središte kruga je bindu.

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sveto Trojstvo - Riba - Isus... Vodolija - Braco... Atlantida - Svijetlost - cakre... Nebeska Duga... - Page 3 Empty Re: Sveto Trojstvo - Riba - Isus... Vodolija - Braco... Atlantida - Svijetlost - cakre... Nebeska Duga...

Postaj by Admin on pon sij 26, 2015 6:39 pm

Sahasrara

Sahasrara predstavlja prazno ništavilo – šunijatašunija. To stanje nije moguće opisati rečima jer je izvan svakog iskustva. Do agja čakre smo mogli da se dokazujemo preko individualnog iskustva, ali prolaskom kroz bindu i rstvaranjem individualne svesti u beskrajnom okeanu sahasrare gubi se svaki njen trag. To podrazumeva da onaj koji doživljava, ono što se doživljava i samo doživljavanje postaju jedno celo. Posmatrač, posmatrano i posmatranje su nerazdvojno jedno.
Sahasrara znači lotos sa hiljadu latica. Mnoštvo latica treba da istakne njenu beskrajnost i svemoć. Prikladnije bi bilo da se zove lotosov cvet sa bezbroj latica.
U svakom slučaju to je kruna ekspandirane svesti.
Moć čakri nije u samim čakrama već u sahasrari. Kao što smo rekli, čakre su samo pekidači. Celokupan potencijal leži u sahasrari.
Kada se Šiva i Šakti sjedine, ne preostaje ništa sem apsolutne tišine. Kundalini se ustvari ne nalazi u Muladhari ili bilo kojoj drugoj čakri, ona nikada ustvari nije ni napuštala Sahasrara čakru. Tako da se ona i ne uspinje kroz čakre. Svaka čakra deluje na Sahasraru, ona se spiritulnom aspirantu otkriva, kako on otklanja blokade u pojedinim čakrama, pa se stiče utisak njenog ascendiranja. Sve ono što se zbiva u čakrama, kao i manifestacije kundalini u njima, samo su rafleksija svega što se dešava u beskrajnoj svesti Sahasrare.
U Sahasrara čakri se nalazi jedno sjajno mesto poznato kao Čandra Loka – svet nektara. To je mesto gde u večnoj sjedinjenosti žive Sat (Sada-Šiva) i Ćit (Šudha-Vidija). Kundalini Šakti kao najgrublja manifestacija Ćit, boravi u Muladhara čakri i odmah nakon buđenja je simbolično predstavljena kao Kumari -mlada devojka. Kada na svom putu buđenja dođe do Anahata čakre, ona postaje žena – Jošit. To se smatra najvažniji deo puta. Sledeći nivo je kada se ona popne do Sahasrare, gde se zove Parivrata – posvećena mužu. (Taittiriya-Aranyaka, 1.27.12)

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sveto Trojstvo - Riba - Isus... Vodolija - Braco... Atlantida - Svijetlost - cakre... Nebeska Duga... - Page 3 Empty Re: Sveto Trojstvo - Riba - Isus... Vodolija - Braco... Atlantida - Svijetlost - cakre... Nebeska Duga...

Postaj by Admin on pon sij 26, 2015 6:40 pm

Psihički čvorovi – Granthi

Sanskritska reč granthi znači čvor. Reč je o tri psihička čvora koja se nalaze u određenim čakrama. To su brahma, višnu i rudra granthi. Dobili su naziv granthi, jer je u njima psihička energija naročito blokirana usled delovanja maja Šakti i ne dozvoljava slobodan prolaz energije i širenje svesti.


 1. Brahma granthi: ovaj čvoe je aktivan u području Muladhara čakre. Usled delovanja energije tamasa, usled velike nesigurnosti prisutno jako vezivanje za materijalne stvari, zadovoljstva i izrazitu sebičnost.
 2. Višnu granthi: nalazi se u području Anahata čakre i vezuje čoveka za ideale, više emocije, pravdu, ljude. Dominira guna rađas, koja izlaže osobu preteranim aktivnostima.
 3. Rudra granthi: smešten je u Agja čakri i ukazuje na vezanost za osećaj individualnosti, koji treba da napustimo, ako želimo da ostvarimo konačno oslobođenje. Treba se osmeliti i prepustiti konačnom rastvaranju individualne svesti, kada se ona uliva i stapa sa svojim pra izvorom. Govori i o vezivanju aspiranta za psihičke moći, koje se na ovom stepenu duhovnog razvoja javljaju, kao što su prekognitivne sposobnosti, telepatija idr.


Kšetrami čakri

Kšetram znači polje ispoljavanja, i misli se na područja u kojima čakre ispoljavaju svoju aktivnost. To su značajna mesta, jer ih koristimo u praksi kako bi lakše odredili tačan položaj same čakre. Zatim, stimulacijom tih područja, aktivirajući impulsi se putem nadija sprovode i deluju na same čakre.


 1. Muladhara čakra nema svoj kšetram, odnosno to je samo mesto gde se ona nalazi.
 2. Svadhišthana čakra ima svoj kšetram u području pubične kosti.
 3. Manipura čakra – područje pupka, taj se centar naziva nabhi čakra.
 4. Anahata čakra – područje grudi.
 5. Višudhi čakra – u području grla
 6. Agja čakra - prostor između obrva – bhrumadhja ili trikutiBrahma Upanišade pominju četiri mesta gde božanstvo – Brahma sija:

 1. Nabhl – pupak
 2. Hridaja – srce
 3. Kantha – grlo
 4. Murdha – glavaMeditacijom na ove centre, može se postići Brahman.
Literatura iz oblasti čakriStručna literatura iz ove oblasti je sledeća:


 1. Serpent power“ - od John Woodroffe (klasičan tantrički tekst Sat Čakra Nirupana)


Sledeće upanišade:

[list=2]
[*]
Yoga Sikha
[*]
Yoga Kundalini
[*]
Amritananda
[*]
Hamsa
[*]
Brahma
[*]
Dhyanabindu
[*]
Sandilya
[*]
Yoga Tattva
[*]
Varaha
[/list]


Kao i :

[list=11]
[*]
Devi Bhagavata i
[*]
Linga Purane
[/list]

Admin
Admin

Posts : 1299
Join date : 23.11.2014

https://rajska-vrata.norwegianforum.net

[Vrh] Go down

Sveto Trojstvo - Riba - Isus... Vodolija - Braco... Atlantida - Svijetlost - cakre... Nebeska Duga... - Page 3 Empty Re: Sveto Trojstvo - Riba - Isus... Vodolija - Braco... Atlantida - Svijetlost - cakre... Nebeska Duga...

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

Stranica 3 / 3. Previous  1, 2, 3

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.